Om

Hvad er Gæsteriet?

Ordbog: Gæsteri, et. [gæsdəˈri?] flt. -er. (glda. d. s.; vbs. til II. gæste). Gæsteri er pligten til at give rejsende bolig og kost i middelalderen. N 55°3’37.235″ E 12°7’15.847” 5 moh.

Ret ud mod Bøgestrømmen, i hjertet af Morten Korch idylliske Sandvig, ligger Gæsteriet
som et naturligt samlingspunkt mellem cykelruten, havnen, Munkevejen og Sydsjællandsleden.
Gæsteriet gør sig som pit-stop og samlingspunkt for frilufts- og naturoplevelser i det fredede morænelandskab ved Sandvig, ca. 10 km. sydøst for Præstø og 11 km nord for Kalvehave og vest for Nyord Enge fuglereservat. Herudover lukrerer Gæsteriets beliggenhed med udsigten over Biosfæreområdet ved Nyord også på Dark Sky,et begreb, som beskriver en nattehimmel med ganske lidt eller ingen lysforurening. Området omkring Sandvig er ligeledes kendetegnet ved varierede landskaber med en særlig artsrigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter.

Kampestensbygninger fra 1889 danner rammerne for Gæsteriets atmosfære i Naturfredede morænelandskab med udsigt over Nyord Enge fuglereservat.

Gæsteriet er giftfri, handler miljørigtigt, lokalt og fortrinsvis økologisk, mindsker energi-, affald og madspild og er bevidst om naturmæssig balance og biodiversitet og skåner i den grad miljøet. Gennem Gæsteriets bevidsthed om miljø, økologi, energi- og madspild sikres kystturismens nuværende behov, uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres.

Co2 neutral turisme, vandrere, kajakroere, sejlende og cykelister vil på sigt få mulighed for at proviantere og forsyne sig i Gæsteries mindre proviantgård.