Lokalområdet

Gæsteriet forbinder havnen med miljøet i gadekæret og er bindeledet for oplandet til Møn, via Munkevejen og Sydsjællandsleden som munder ud i Camønoen. Området er kendetegnet ved varierede landskaber med en særlig artsrigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter og byder på naturoplevelser og interessante historier om lokalområdet.

TV2 Øst – Vis Mig Din Landsby
Sydsjællandsleden
Munkevejen

Gæsteriet har fået den særlige ære at benytte Sandvig Gadekærs havelågedesign. Det forestiller Sandvigs gårde og stjernebrugsmønster og er udført i 1978 af Vagn Johansen hvis enke Inge-Margrethe har givet Gæsteriet brugstilladelsen.

Gadekæret i Sandvig er et stort gadekær med geder, fjerkræ, åkander og alskens padder og salamandere, som i årtier er blevet passet og plejet af lokale.

Vagn Johansen er barenfødt på Vestergård i Sandvig, som i dag er overtaget af hans søn og derved 4. gerneration på Gården. Vagns far var således fra Sandvig og hans mor fra Tolstrup hvor datteren Sine i dag driver en øko-farm.

Vagn og Inge-Margrethe flyttede over i Hansisnes hus, som ligger ud til Gadekæret, ved siden af fødegården. Dengang var der bare en udtørret hul som før i tiden var blevet brugt til hestevanding. Vagn var primusmotor og udgravede hullet i 1978 som blev startskuddet for det særlige fælleskab i Sandvig, som hverken har en købmand, en kirke elller et forasamlingshus. Vang byggede også stengærdet som omkranser det enorme areal der udgør gadekæret. Efter af have gravet, drænet og sået græs udsattes geder til af afgræsse området.  Det var derfor nødvendig også at indhegne gadekæret, hvilket gav anledning til at Vang fabrikerede en havelåge. Det blev så til to, da den første var ikke stor nok.

Vagn var fascineret af Sandvigs stjernebrugsmønstre som netop danner designet for gadekærets havelåge. I midten af mønstret kan ses Sandvig og hvordan gårdenes marker er udlagte og matrikelnummererede,

Da gadekæret stod færdigt mødte presse Sydsjællands Tidende op som blev til en artikel omkring projektet. En rum tid efter, uden stor ståhej var havelågen færdig og bare sat op.

Vagn og Inge-Margrethe mødet hinanden til en gymnastikfest i Mern. Her var Vagn meget kendt som gymnast for Flensted-Jensen Elite Gymnastikrytmisk og Spring hvor Vagn havde rejse i 1960-61 i både Grækenland og USA og optradt med gymnastik truppen.

Vagn var landmand, men holdt sig ikke fra at arbejde med alt muligt forskelligt, hvilket også afspejler sig i parrets fælles fire børn, som i dag beskæftiger sig som henholdsvis smed, gartner, økologisk landkvinde og mototrcykelmekaniker.

Vagn døde efter to års uhelbredelig sygdom i 2012. Inge-Margrethe har indvilliget i at lade Gæsteriet væremærkebeskytte og benytte Vagns design som et slags kvalitets stempel for de udvalgte lokale miljørigtige produkter der vil være i handlen i Sandvig.